Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Google Education

 

 

Цифрові інструменти Google для освіти

Архів новин

 • 2023 (13)
 • 2022 (19)
 • 2021 (22)
 • 2020 (20)
 • 2019 (28)
 • 2018 (27)
 • 2017 (21)
 • 2016 (5)
 • 2015 (13)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 • baner

  липня 2016

  26 липня 2016

  Розклад іспитів

  Розклад іспитів

  Подробнее...

  13 липня 2016

  Зміни до правил прийому 2016(2)

  Подробнее...

  07 липня 2016

  Зміни до правил прийому 2016

   

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року  № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085» до Правил прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії в 2016 році (протокол № 6 від 29.06.2016 р.) внесені наступні зміни:

          

           1. По всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами «державним замовленням».

  2. У розділі І:

                

  у пункті 1 абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до            0, 001.»;

  у пункті 1 абзац восьмий викласти в такій редакції:

  «право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;»;

   пункт 5 викласти в такій редакції:

  «Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

  Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

  Усі особи, які здобувають вищу освіту у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії, мають рівні права та обов’язки.»;

  пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

  «Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.».

  3. Пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

  «4. Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Дружківському технікуму Донбаської державної машинобудівної академії обсягів державного замовлення.».

  4. Доповнити пункт 3 розділу ІVновим абзацом такого змісту:

  «Назви освітніх програм самостійно визначаються Дружківським технікумом Донбаської державної машинобудівної академії, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов.».

  5. Розділ V викласти у такій редакції:

  V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 9 цього розділу.

  2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня, крім випадків, передбачених розділом XVIII цих Правил.

  3. Прийом заяв у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу та розділу XVIII цих Правил.

  4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил, закінчується о 18.00 годині                 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а  вступні іспити − з 21 до 27 липня.

  Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XVцих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. 

  Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

  6. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

  • на місця за державнимзамовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

  7. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

  • за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня.

  8. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами за денною формою навчання відповідно до пункту 3 розділу III цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 27 липня.

  9. Строки прийому заяв та документів на навчання на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Прийом документів починається не раніше 11 липня. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

  Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 27 липня, крім випадків, передбачених розділом XVIII цих Правил, і закінчується о 18.00 годині 19 серпня 2016 року. Вступні іспити проводяться з 20 серпня до 25 серпня. 25 серпня 2016 року о 12.00 закінчується прийом заяв та документів від осіб, які не складають вступні іспити.

  Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням оприлюднюється не пізніше 12.00 години 26 серпня.

  Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

  -                                                            на місця за державним замовленням –  до 28 серпня 2016 року,

  -            за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю) до 29 серпня 2016 року.

  Зарахування вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

  -           за державним замовленням28 серпня;

  -           за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю) 29 серпня.

  6. У розділі VI:

  1)  у пункті 4 в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

  2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  «У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.»;

  3) у пункті 5:

  в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити;

  в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

  у пункті 12 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».

  5. У розділі VI:

  1) пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом трєтім такого змісту:

  «Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.»;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за успішне закінчення підготовчих курсів Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за успішне закінчення підготовчих курсів Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 3.12 розділу IV цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил.У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;         

  3) у пункті 5:

  слова і цифри «що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 3.12 розділу ІV цих Правил» виключити;

  доповнити пункт новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.»;

  6. У розділі VІІІ:

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.»;

  2) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

  «3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.».

  7. Пункт 3 розділу Х викласти в такій редакції:

  «3. Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

  Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.».

  8. Розділи ХІ, XII викласти в такій редакції:

  «XІ. Зарахування в межах встановлених квот

  1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 - 3 розділу VIIIцих Правил.

  2. Ці квоти встановлюються Дружківським технікумом Донбаської державної машинобудівної академії у межах тридцяти відсотків, який функціонує на території Донецької області, максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення.

  3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

  4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

  5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  XII. Право на першочергове зарахування

  1. Право на першочергове зарахування до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії мають:

  особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

  особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

  діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

  діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

  особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

  шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

  члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

  вступники, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

  2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.».

  9. У розділі ХІІІ:

  1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

  «вступники, які мають право на зарахування за квотами;»;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

  за конкурсним балом від більшого до меншого;

  з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил, а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

  особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

  особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

  особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну середню освіту, диплома кваліфікованого робітника.

  Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − шостому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.»;

  3) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

  «зарахування за квотами або співбесідою;».

  10. У розділі XІV:

  1) у пункті 1 в абзаці першому слова і цифри «визначений у розділі Vцих Правил» замінити словами «визначений цими Правилами»;

  2) абзац другим викласти у такій редакції:

  «Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.».

  11. Розділ XVIII викласти в такій редакції:

  «XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

  1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року                   № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

  2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

  3. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.».

  12. Додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

  13. По всьому тексту Положення про приймальну комісію Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, затвердженого педагогічною радою Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (протокол від 25.12.2015 № 2), слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».   


  Додаток 7 до правил прийому до ДТ ДДМА

   

  Таблиця відповідності

  середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

  за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

  1 100   4 120   8 160
  1,1 100   4,1 121   8,1 161
  1,2 100   4,2 122   8,2 162
  1,3 100   4,3 123   8,3 163
  1,4 100   4,4 124   8,4 164
  1,5 100   4,5 125   8,5 165
  1,6 100   4,6 126   8,6 166
  1,7 100   4,7 127   8,7 167
  1,8 100   4,8 128   8,8 168
  1,9 100   4,9 129   8,9 169
  2 100   5 130   9 170
  2,1 101   5,1 131   9,1 171
  2,2 102   5,2 132   9,2 172
  2,3 103   5,3 133   9,3 173
  2,4 104   5,4 134   9,4 174
  2,5 105   5,5 135   9,5 175
  2,6 106   5,6 136   9,6 176
  2,7 107   5,7 137   9,7 177
  2,8 108   5,8 138   9,8 178
  2,9 109   5,9 139   9,9 179
  3 110   6 140   10 180
  3,1 111   6,1 141   10,1 181
  3,2 112   6,2 142   10,2 182
  3,3 113   6,3 143   10,3 183
  3,4 114   6,4 144   10,4 184
  3,5 115   6,5 145   10,5 185
  3,6 116   6,6 146   10,6 186
  3,7 117   6,7 147   10,7 187
  3,8 118   6,8 148   10,8 188
  3,9 119   6,9 149   10,9 189
        7 150   11 190
        7,1 151   11,1 191
        7,2 152   11,2 192
        7,3 153   11,3 193
        7,4 154   11,4 194
        7,5 155   11,5 195
        7,6 156   11,6 196
        7,7 157   11,7 197
        7,8 158   11,8 198
        7,9 159   11,9 199
              12 200
  Подробнее...

  Powerd by Bloogie