Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Google Education

 

 

Цифрові інструменти Google для освіти

Архів новин

 • 2023 (13)
 • 2022 (19)
 • 2021 (22)
 • 2020 (20)
 • 2019 (28)
 • 2018 (27)
 • 2017 (21)
 • 2016 (5)
 • 2015 (13)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 • OpenDoorsbaner

  День Відкритих Дверей

  ВСП "Дружківський фаховий коледж ДДМА"
  Для ознайомлення доступний відеозапис заходу Дня Відкритих дверей 22.04.2023.

  Відповіді на запитання, основні дати вступу.

  Переглянути

  2016

  12 жовтня 2016

  Студентське самоврядування

  СТУДЕНТСЬКА РАДА

  Склад студентської ради

  Основні завдання:

  - забезпечення захисту прав та інтересів студентів технікуму;

  - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

  - забезпечення виконання студентами своих обов'язків;

  - сприяння у створенні необхідних умов для проживання;

  - організація дозвілля, спортивних заходів.

   

  Подробнее...

  26 липня 2016

  Розклад іспитів

  Розклад іспитів

  Подробнее...

  13 липня 2016

  Зміни до правил прийому 2016(2)

  Подробнее...

  07 липня 2016

  Зміни до правил прийому 2016

   

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 року  № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085» до Правил прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії в 2016 році (протокол № 6 від 29.06.2016 р.) внесені наступні зміни:

          

           1. По всьому тексту слова «кошти державного бюджету» замінити словами «державним замовленням».

  2. У розділі І:

                

  у пункті 1 абзац сьомий доповнити реченням такого змісту: «Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до            0, 001.»;

  у пункті 1 абзац восьмий викласти в такій редакції:

  «право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Правил;»;

   пункт 5 викласти в такій редакції:

  «Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України в порядку, визначеному Законом України "Про вищу освіту".

  Особи, зазначені в абзацах четвертому і п’ятому цього пункту, здобувають вищу (на конкурсних засадах) освіту за державним замовленням у порядку та в межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України.

  Усі особи, які здобувають вищу освіту у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії, мають рівні права та обов’язки.»;

  пункт 7 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

  «Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.».

  3. Пункт 4 розділу ІІ викласти в такій редакції:

  «4. Для усіх категорій вступників, де передбачено доведення фіксованого (загального) обсягу державного замовлення, рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки), щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Дружківському технікуму Донбаської державної машинобудівної академії обсягів державного замовлення.».

  4. Доповнити пункт 3 розділу ІVновим абзацом такого змісту:

  «Назви освітніх програм самостійно визначаються Дружківським технікумом Донбаської державної машинобудівної академії, вони можуть збігатись з назвами спеціальностей. Назви освітніх програм подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання в них мов національних меншин та іноземних мов.».

  5. Розділ V викласти у такій редакції:

  V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 – 9 цього розділу.

  2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти розпочинається 11 липня, крім випадків, передбачених розділом XVIII цих Правил.

  3. Прийом заяв у паперовій формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 27 липня, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу та розділу XVIII цих Правил.

  4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні іспити у вищих навчальних закладах, зокрема відповідно до розділу VIIІ цих Правил, а також проходять співбесіду відповідно до розділу X цих Правил, закінчується о 18.00 годині                 20 липня (крім категорій осіб, визначених Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»). Співбесіди проводяться з 21 до 24 липня, а  вступні іспити − з 21 до 27 липня.

  Рейтингові списки для цих категорій вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною спеціальністю з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням і оприлюднюються не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XVцих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. 

  Вступники, які належать до категорій, зазначених в абзаці другому цього пункту, і не зараховані на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

  5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Вступні іспити проводяться з 21 липня до 27 липня. Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 28 липня.

  6. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

  • на місця за державнимзамовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 05 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня.

  7. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:

  • за державним замовленням не пізніше 12.00 години 06 серпня;
  • за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) не пізніше 12 серпня.

  8. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами за денною формою навчання відповідно до пункту 3 розділу III цих Правил, закінчується о 18.00 годині 20 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 21 липня до 27 липня.

  9. Строки прийому заяв та документів на навчання на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання визначаються Правилами прийому, тривалість прийому документів – не більше одного місяця. Прийом документів починається не раніше 11 липня. Зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

  Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти розпочинається 27 липня, крім випадків, передбачених розділом XVIII цих Правил, і закінчується о 18.00 годині 19 серпня 2016 року. Вступні іспити проводяться з 20 серпня до 25 серпня. 25 серпня 2016 року о 12.00 закінчується прийом заяв та документів від осіб, які не складають вступні іспити.

  Рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням оприлюднюється не пізніше 12.00 години 26 серпня.

  Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:

  -                                                            на місця за державним замовленням –  до 28 серпня 2016 року,

  -            за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю) до 29 серпня 2016 року.

  Зарахування вступників на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:

  -           за державним замовленням28 серпня;

  -           за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору за державнимзамовленням за відповідною спеціальністю) 29 серпня.

  6. У розділі VI:

  1)  у пункті 4 в абзаці сьомому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

  2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  «У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту професійно-технічну або вищу освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про закінчення професійно-технічного або вищого навчального закладу, здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.»;

  3) у пункті 5:

  в абзаці третьому слова «відповідного рівня» виключити;

  в абзаці п’ятому слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами»;

  у пункті 12 слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».

  5. У розділі VI:

  1) пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом трєтім такого змісту:

  «Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії може запропонувати вступнику можливість вибору одного з предметів, крім обов’язкового.»;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та балів за успішне закінчення підготовчих курсів Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії. Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Бали за успішне закінчення підготовчих курсів Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 3.12 розділу IV цих Правил. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих Правил.У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.»;         

  3) у пункті 5:

  слова і цифри «що нараховуються з урахуванням коефіцієнтів відповідно до пункту 3.12 розділу ІV цих Правил» виключити;

  доповнити пункт новим реченням такого змісту: «У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал вважається таким, що дорівнює 1.»;

  6. У розділі VІІІ:

  1) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.»;

  2) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

  «3. У встановленому цими Правилами порядку брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Дружківському технікумі Донбаської державної машинобудівної академії (за їх вибором) мають право особи, яким таке право надано Законами України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції.».

  7. Пункт 3 розділу Х викласти в такій редакції:

  «3. Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії оголошує рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за державним замовленням відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28 липня.

  Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.».

  8. Розділи ХІ, XII викласти в такій редакції:

  «XІ. Зарахування в межах встановлених квот

  1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, зазначені в пунктах 1 - 3 розділу VIIIцих Правил.

  2. Ці квоти встановлюються Дружківським технікумом Донбаської державної машинобудівної академії у межах тридцяти відсотків, який функціонує на території Донецької області, максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного  замовлення.

  3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

  4. Квоти для осіб, визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», надаються у встановленому порядку.

  5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

  XII. Право на першочергове зарахування

  1. Право на першочергове зарахування до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії мають:

  особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

  особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

  діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;

  діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

  діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

  особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

  інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, − категорія 2;

  шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

  члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

  вступники, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту, диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

  2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.».

  9. У розділі ХІІІ:

  1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

  «вступники, які мають право на зарахування за квотами;»;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  «2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

  за конкурсним балом від більшого до меншого;

  з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ цих Правил, а в разі необхідності з використанням такої послідовності:

  особи, які мають більшу суму балів за результатами вступних випробувань;

  особи, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;

  особи, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну середню освіту, диплома кваліфікованого робітника.

  Якщо право першочергового зарахування та встановлені в четвертому − шостому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.»;

  3) абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

  «зарахування за квотами або співбесідою;».

  10. У розділі XІV:

  1) у пункті 1 в абзаці першому слова і цифри «визначений у розділі Vцих Правил» замінити словами «визначений цими Правилами»;

  2) абзац другим викласти у такій редакції:

  «Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.».

  11. Розділ XVIII викласти в такій редакції:

  «XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

  1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року                   № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

  2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

  3. Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, при вступі до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.».

  12. Додаток 7 викласти в новій редакції, що додається.

  13. По всьому тексту Положення про приймальну комісію Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії, затвердженого педагогічною радою Дружківського технікуму Донбаської державної машинобудівної академії (протокол від 25.12.2015 № 2), слова «поза конкурсом» замінити словами «за квотами».   


  Додаток 7 до правил прийому до ДТ ДДМА

   

  Таблиця відповідності

  середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

  за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

  1 100   4 120   8 160
  1,1 100   4,1 121   8,1 161
  1,2 100   4,2 122   8,2 162
  1,3 100   4,3 123   8,3 163
  1,4 100   4,4 124   8,4 164
  1,5 100   4,5 125   8,5 165
  1,6 100   4,6 126   8,6 166
  1,7 100   4,7 127   8,7 167
  1,8 100   4,8 128   8,8 168
  1,9 100   4,9 129   8,9 169
  2 100   5 130   9 170
  2,1 101   5,1 131   9,1 171
  2,2 102   5,2 132   9,2 172
  2,3 103   5,3 133   9,3 173
  2,4 104   5,4 134   9,4 174
  2,5 105   5,5 135   9,5 175
  2,6 106   5,6 136   9,6 176
  2,7 107   5,7 137   9,7 177
  2,8 108   5,8 138   9,8 178
  2,9 109   5,9 139   9,9 179
  3 110   6 140   10 180
  3,1 111   6,1 141   10,1 181
  3,2 112   6,2 142   10,2 182
  3,3 113   6,3 143   10,3 183
  3,4 114   6,4 144   10,4 184
  3,5 115   6,5 145   10,5 185
  3,6 116   6,6 146   10,6 186
  3,7 117   6,7 147   10,7 187
  3,8 118   6,8 148   10,8 188
  3,9 119   6,9 149   10,9 189
        7 150   11 190
        7,1 151   11,1 191
        7,2 152   11,2 192
        7,3 153   11,3 193
        7,4 154   11,4 194
        7,5 155   11,5 195
        7,6 156   11,6 196
        7,7 157   11,7 197
        7,8 158   11,8 198
        7,9 159   11,9 199
              12 200
  Подробнее...

  05 січня 2016

  Положення про приймальну комісію ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»

  Положення

  про приймальну комісію

  ВСП «Дружківського фахового коледжу

  Донбаської державної машинобудівної академії»

   

   

   

  І. Загальна частина

   

  1.1. Приймальна комісія ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

  Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до передвищих навчальних закладів України, затверджених у МОН від 29 жовтня 2021 наказ №1159 року і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24 грудня 2021 року за №1668/37290 (далі – Умови прийому), Правил прийому до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», затверджених на засіданні вченої ради протокол №7 від 27 січня 2022 року (далі – Правила прийому до ДФК ДДМА), Положення про ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії» та положення про Приймальну комісію.

  1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Донбаської державної машинобудівної академії.

  1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»», який є головою комісії.

  Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

  До складу Приймальної комісії входять:

  заступник голови Приймальної комісії;

  відповідальний секретар Приймальної комісії;

  уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

  заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

  члени Приймальної комісії;

  представник профспілкової організації;

  представник органів студентського самоврядування.

  Заступником голови Приймальної комісії призначається один із заступників директора або голова циклової комісії.

  Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються наказом директора ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» з числа педагогічних працівників ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

  До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» у поточному році.

  Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії, затверджується наказом директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» з числа працівників ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» до кінця січня кожного року.

  1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  предметні екзаменаційні комісії;

  комісії для проведення співбесід;

  фахові атестаційні комісії;

  апеляційна комісія.

  Допускається включати до складу цих комісій педагогічних працівників інших навчальних закладів.

  Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

  Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із заступників директора ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід у ВСП «Дружківському фаховому коледжі Донбаської державної машинобудівної академії».

         При прийомі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих навчальних закладів і наукових установ України.

  Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджує голова Приймальної комісії.

  Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної комісій видається директором ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» не пізніше 1 березня.

  1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

   

  ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

   

  2.1. Відповідно до Умов прийому, Положення про ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії», наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує директор ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  2.2. Приймальна комісія:

  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»»;

  організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

  в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

  координує діяльність усіх підрозділів щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

  організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

  здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

  організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

  приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

  2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

  Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

   
  IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

   

  3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

  порядковий номер (та/або номер особової справи);

  прізвище, ім’я та по батькові;

  домашня адреса (адреса реєстрації);

  стать;

  рік народження;

  номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

  назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

  номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);

  середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

  інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

  причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

  У разі потреби, Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

  Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»»

  Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

  Під часреєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»». У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»».

  3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»», і повідомляє про це вступника шляхом розміщення списків на інформаційному стенді Приймальної комісії.

  3.3. Для проведення вступних випробувань ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії» формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

  Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 25 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

  3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії», затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті ВСП «ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії»» та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

  3.5. Копії документів і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

   

  ІV. Організація та проведення вступних випробувань

   

  4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, яківідповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться ВСП «Дружківським фаховим коледжом Донбаської державної машинобудівної академії», екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

  Форма вступних випробувань у ВСП «Дружківському фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

  Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

  4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

  Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

  4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

  Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди (екзамену в усній формі) підписується вступником та членами відповідної комісії.

  Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

  4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить ВСП «Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії» у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

  4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

  Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

  Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

  4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

  з мови та літератури:

  твір 4 години;

  переказ 2 години;

  диктант 1 година;

  з інших предметів – 2-3 години;

  тестування не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

  4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

  4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

  4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

  Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

  Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

  4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

  Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

  4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

  В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

  4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

  Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членамипредметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії,письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

  4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

  4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

  4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у ВСП «Дружківському фаховому коледжі Донбаської державної машинобудівної академії» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

  Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

  Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

   

  V. Зарахування вступників

   

  5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

  Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

  Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії», зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

  Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

  5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

  5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

  5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зівступом до ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії».

  5.5. Після видання директором ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії» наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

  5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

  За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради ВСП «Дружківського фахового коледжу Донбаської державної машинобудівної академії».

  Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

  Подробнее...

  Powerd by Bloogie