Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Google Education

 

 

Цифрові інструменти Google для освіти

Архів новин

 • 2023 (13)
 • 2022 (19)
 • 2021 (22)
 • 2020 (20)
 • 2019 (28)
 • 2018 (27)
 • 2017 (21)
 • 2016 (5)
 • 2015 (13)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 • baner

  Правила користування технічною

  бібліотекою Дружківського технікуму ДДМА

                                    

  1. Загальне  положення

  1.1.Правила користування технічною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» затверджених Наказом Міністерства культури і мистецтв від 05.05.99 № 275,«Примірного положення про технічну бібліотеку ДТ ДДМА”.

  1.2.Правила користування технічною бібліотекою ДТ ДДМА - це документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, права і обов'язки користувачів та Бібліотеки.

  1.3.На підставі Примірних правил Бібліотека розробляє власні пра­вила користування, які враховують специфіку роботи даного навчального закладу .Правила затверджуються директором ДТДДМА.

  1.4.Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, в читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА).

  1.5.Право користування Бібліотекою ДТДДМА мають педагогічні кадри, співробітники ДТДДМА, слухачі курсів, студенти  денного і заочного відділення технікуму,

  2.Порядок запису до бібліотеки

  2.1 Запис співробітників ДТДДМА та слухачів курсів до Бібліотеки здійснюється при наявності паспорта і довідки з місця роботи, виданої відділом кадрів.

  2.2  Користувачі інших установ записуються до Бібліотеки (з правом користування документами тільки в читальному залі) при наявності паспорта і листа-відношення на ім'я керівника ДТДДМА, де зазначено відомості про місце роботи (навчання), посаду, мету або тему їхнього наукового дослідження.

  2.2.На підставі поданих документів на кожного користувача запов­нюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

  2.4.Під час запису до Бібліотеки користувачі мають ознайомитися з «Правилами користування технічної бібліотеки ДТДДМА” та підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (реєстраційній картці).

  3. Порядок користування бібліотекою

  3.1.   Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (в традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їхні копії з бібліотечного фонду та через МБА у тимчасове користування. Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом ДТДДМА).

  3.2.Профільні документи, яких немає в Бібліотеці, можуть бути замовлені за МБА згідно з існуючими правилами.

  3.3.Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.

  3.4.Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

  3.5. Особисті книги, журнали, ротапринті видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до Бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.

  3.6.Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

  3.7.Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов'язаний повернути або надати бібліотекарю для продовження терміну ко­ристування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.

  3.8.У разі звільнення з ДТДДМА користувач  зобов'язаний  повністю  розрахуватися  з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідувачем Бібліотеки ДТДДМА.

  4. Порядок користування читальним залом

  4.1.Слухачі усіх форм курсів підвищення кваліфікації, а також користувачі з інших організацій, користуються документами з фондів

  Бібліотеки лише в читальному залі.

  4.2.Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

  4.3.Заборонено виносити документи з читального залу.

  4.4.Не дозволено входити до залу з портфелями та великими валізами.

  5.  Порядок користування абонементом

  5.1. Право користування персональним абонементом надається співробітникам, які постійно працюють в ДТДДМА.

  5.2. Книги видаються користувачам терміном до 15 діб, журнали та видання, що продовжуються, — до 7 діб, видання підвищеного попиту - до 7 діб. Кількість однієї видачі документів на персональний абонемент не може перевищувати 5 примірників.

  5.3. За кожний документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.

  5.4.Чергова видача документів можлива  лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість узятих документів не перевищує встановлених норм.

  5.5.Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та бібліографічні видання, енциклопедії, нові надходження літератури, періодичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, а також документи, які бібліотека ДТДДМА має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі. Видача неопублікованих документів(дисертацій, звітів тощо) здійснюється згідно з порядком, визначеним адміністрацією ДТДДМА.

  6. Правила та обов'язки користувачів

   6.1. Користувач має право:

  6.1.1).отримувати в тимчасове користування документи або їхні копії з фонду бібліотеки;

  6.1.2)отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі  джерел інформації;

  6.1.3) проводити  пошук документів у автоматизованому режимі;

  6.1.4) брати участь у заходах, що проводить бібліотека;

  6.1.5) вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та переліку документів, якими він користувався;

  6.1.6) оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежують права користувача, у керівництва ДТДДМА.

  6.2. Користувач зобов'язаний:

  6.2.1)      дотримуватись правил користування бібліотекою;

  6.2.2)дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;

  6.2.3)під час відвідування бібліотеки повідомляти бібліотекаря про наявність у нього особистих документів;

  6.2.4) не порушувати порядку розстановки документів у фонді відкритого доступу;

  6.2.5)повертати документи не пізніше встановленого терміну;

  6.2.6)у разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом 2-х місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням, рівноцінним за змістом, і вартістю (за визначенням завідувача бібліотеки) або відшкодувати їхню ринкову вартість.

  6.2.7)  дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;

  6.2.8) повідомити співробітників  Бібліотеки в разі зміни місця проживання, контактного телефону, переходу на інше місце роботи, закінчення терміну навчання в аспірантурі, вищому навчальному закладі.

  7. Обов'язки та права бібліотеки

  7.1.   БІБЛІОТЕКА  зобов'язана:

  7.1.1)оперативно задовольняти запити користувачів;

  7.1.2)інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;

  7.1.3)вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у пошуках необхідних джерел інформації;

  7.1.4)вивчати інформаційні потреби користувачів;

  7.1.5)здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів, виданих користувачам;

  7.1.6)забезпечувати високу культуру обслуговування;

  7.1.7)не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

  7.1.8)проводити один раз на місяць санітарний день.

  7.2.   БІБЛІОТЕКА має право:

  7.2.1)ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів ДТДДМА матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Бібліотекою;

  7.2.2)після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їхнього повернення;

  7.2.3)у разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою згідно з вимогами даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва або інформаційно-бібліотечної ради ДТДДМА;

  7.2.4)позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою ДТДДМА;

  7.2.5)вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п.6.2.6 цих правил.

  Правила Роботи складені на підставі Примірних правил користування бібліотекою, затверджених Наказом МОН України 17.06.05 № 367