Обрати мову

Ukrainian English

Facebook

FB

Донбас-Україна

flyer donbas abitur

 

Спрощена процедура вступу:

4 кроки / Без ЗНО

Архів новин

 • 2022 (7)
 • 2021 (24)
 • 2020 (21)
 • 2019 (32)
 • 2018 (36)
 • 2017 (27)
 • 2016 (8)
 • 2015 (15)
 • 2014 (1)
 • 2013 (3)
 • 2012 (8)
 • 2011 (44)
 • Вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення 9-го класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети, реєстрація яких стартує 23 червня.
  Детально ознайомитись з інформацією про коледж можна на сторінці https://registry.edbo.gov.ua/university/498/
   

  АКРЕДИТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

  [ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР ]

  Назва спеціальності Назва освітньої програми Інформація про акредитацію
  (051) Економіка Економіка Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000833, дійсний до 01.07.2027
  (121) Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000834, дійсний до 01.07.2026
  (131) Прикладна механіка Зварювальне виробництво Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000835, дійсний до 01.07.2026
  (131) Прикладна механіка Обслуговування верстатів з програмним управліннямті робототехнічних комплексів Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000836, дійсний до 01.07.2026
  (131) Прикладна механіка Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000837, дійсний до 01.07.2026
  (133) Галузеве машинобудування Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДС000832, дійсний до 01.07.2025

   

  Правила користування технічною

  бібліотекою Дружківського технікуму ДДМА

                                    

  1. Загальне  положення

  1.1.Правила користування технічною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» затверджених Наказом Міністерства культури і мистецтв від 05.05.99 № 275,«Примірного положення про технічну бібліотеку ДТ ДДМА”.

  1.2.Правила користування технічною бібліотекою ДТ ДДМА - це документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, права і обов'язки користувачів та Бібліотеки.

  1.3.На підставі Примірних правил Бібліотека розробляє власні пра­вила користування, які враховують специфіку роботи даного навчального закладу .Правила затверджуються директором ДТДДМА.

  1.4.Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, в читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА).

  1.5.Право користування Бібліотекою ДТДДМА мають педагогічні кадри, співробітники ДТДДМА, слухачі курсів, студенти  денного і заочного відділення технікуму,

  2.Порядок запису до бібліотеки

  2.1 Запис співробітників ДТДДМА та слухачів курсів до Бібліотеки здійснюється при наявності паспорта і довідки з місця роботи, виданої відділом кадрів.

  2.2  Користувачі інших установ записуються до Бібліотеки (з правом користування документами тільки в читальному залі) при наявності паспорта і листа-відношення на ім'я керівника ДТДДМА, де зазначено відомості про місце роботи (навчання), посаду, мету або тему їхнього наукового дослідження.

  2.2.На підставі поданих документів на кожного користувача запов­нюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

  2.4.Під час запису до Бібліотеки користувачі мають ознайомитися з «Правилами користування технічної бібліотеки ДТДДМА” та підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (реєстраційній картці).

  3. Порядок користування бібліотекою

  3.1.   Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (в традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їхні копії з бібліотечного фонду та через МБА у тимчасове користування. Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом ДТДДМА).

  3.2.Профільні документи, яких немає в Бібліотеці, можуть бути замовлені за МБА згідно з існуючими правилами.

  3.3.Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.

  3.4.Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

  3.5. Особисті книги, журнали, ротапринті видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до Бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.

  3.6.Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

  3.7.Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов'язаний повернути або надати бібліотекарю для продовження терміну ко­ристування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.

  3.8.У разі звільнення з ДТДДМА користувач  зобов'язаний  повністю  розрахуватися  з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідувачем Бібліотеки ДТДДМА.

  4. Порядок користування читальним залом

  4.1.Слухачі усіх форм курсів підвищення кваліфікації, а також користувачі з інших організацій, користуються документами з фондів

  Бібліотеки лише в читальному залі.

  4.2.Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

  4.3.Заборонено виносити документи з читального залу.

  4.4.Не дозволено входити до залу з портфелями та великими валізами.

  5.  Порядок користування абонементом

  5.1. Право користування персональним абонементом надається співробітникам, які постійно працюють в ДТДДМА.

  5.2. Книги видаються користувачам терміном до 15 діб, журнали та видання, що продовжуються, — до 7 діб, видання підвищеного попиту - до 7 діб. Кількість однієї видачі документів на персональний абонемент не може перевищувати 5 примірників.

  5.3. За кожний документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.

  5.4.Чергова видача документів можлива  лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли кількість узятих документів не перевищує встановлених норм.

  5.5.Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та бібліографічні видання, енциклопедії, нові надходження літератури, періодичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, а також документи, які бібліотека ДТДДМА має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальному залі. Видача неопублікованих документів(дисертацій, звітів тощо) здійснюється згідно з порядком, визначеним адміністрацією ДТДДМА.

  6. Правила та обов'язки користувачів

   6.1. Користувач має право:

  6.1.1).отримувати в тимчасове користування документи або їхні копії з фонду бібліотеки;

  6.1.2)отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі  джерел інформації;

  6.1.3) проводити  пошук документів у автоматизованому режимі;

  6.1.4) брати участь у заходах, що проводить бібліотека;

  6.1.5) вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та переліку документів, якими він користувався;

  6.1.6) оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежують права користувача, у керівництва ДТДДМА.

  6.2. Користувач зобов'язаний:

  6.2.1)      дотримуватись правил користування бібліотекою;

  6.2.2)дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;

  6.2.3)під час відвідування бібліотеки повідомляти бібліотекаря про наявність у нього особистих документів;

  6.2.4) не порушувати порядку розстановки документів у фонді відкритого доступу;

  6.2.5)повертати документи не пізніше встановленого терміну;

  6.2.6)у разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом 2-х місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням, рівноцінним за змістом, і вартістю (за визначенням завідувача бібліотеки) або відшкодувати їхню ринкову вартість.

  6.2.7)  дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;

  6.2.8) повідомити співробітників  Бібліотеки в разі зміни місця проживання, контактного телефону, переходу на інше місце роботи, закінчення терміну навчання в аспірантурі, вищому навчальному закладі.

  7. Обов'язки та права бібліотеки

  7.1.   БІБЛІОТЕКА  зобов'язана:

  7.1.1)оперативно задовольняти запити користувачів;

  7.1.2)інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;

  7.1.3)вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у пошуках необхідних джерел інформації;

  7.1.4)вивчати інформаційні потреби користувачів;

  7.1.5)здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів, виданих користувачам;

  7.1.6)забезпечувати високу культуру обслуговування;

  7.1.7)не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

  7.1.8)проводити один раз на місяць санітарний день.

  7.2.   БІБЛІОТЕКА має право:

  7.2.1)ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів ДТДДМА матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Бібліотекою;

  7.2.2)після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їхнього повернення;

  7.2.3)у разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою згідно з вимогами даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва або інформаційно-бібліотечної ради ДТДДМА;

  7.2.4)позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою ДТДДМА;

  7.2.5)вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п.6.2.6 цих правил.

  Правила Роботи складені на підставі Примірних правил користування бібліотекою, затверджених Наказом МОН України 17.06.05 № 367